Straling is overal

515641_8532_Picto_002

Het hele universum is doordrongen van straling. Deze straling vormt een gigantische bron van informatie, waarmee we de chemische samenstelling van sterren kunnen bepalen, kunnen vaststellen wat er zich in het hart van melkwegstelsels afspeelt, kunnen terugkijken tot de allereerste seconden van het heelal…

EMG_spectrum

De straling die onze ogen detecteren is maar een fractie van de hoeveelheid straling die ons omringt. “Onzichtbare” straling zorgt voor warmte-transport, wordt gebruikt door communicatiesystemen die niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, maar kan ook schadelijk zijn en onherstelbare weefselschade veroorzaken.Straling zorgt ervoor dat we de wereld rondom ons kunnen waarnemen. In de vorm van ogen beschikken we als mens over fantastisch gevoelige stralingsdetectoren, die hele informatie-stromen doorgeven aan onze hersenen over onze directe omgeving.

De ontdekking van elektromagnetische golven en de ontwikkeling van de theorie van het elektromagnetisme zijn mijlpalen in de fysica. Ze stelden de mens in staat om zelf elektromagnetische straling te produceren voor allerlei doeleinden.

Emg_sources

Het idee is even belangrijk voor de chemie en biologie. Organismen verkrijgen informatie door invallende straling te detecteren. Hoe straling gereflecteerd wordt (kleur) door materie is een belangrijke materiaaleigenschap om stoffen mee te determineren. Zet daarbij  bijvoorbeeld het gebruik van röntgendiffractie om de structuur van vaste stoffen en moleculen — denk maar aan de dubbele helixstructuur van DNA — te bepalen en spectroscopie om de samenstelling van stoffen te achterhalen. Verschillende reacties, zowel in chemie als biologie, gaan gepaard met het opnemen of uitzenden van straling van verschillende golflengtes. Het licht van de zon is bijvoorbeeld een onmisbare bron van energie voor het fotosyntheseproces in planten.

Het belang van straling over de verschillende domeinen heen, is bijgevolg evident.