Evolutie

Organismen evolueren door overerving, variatie en selectie.

515641_8532_Picto_004

Organismen geven kenmerken door aan hun nageslacht. Er zitten evenwel kleine foutjes in dit reproductief systeem waardoor er variatie ontstaat. De variëteiten die ‘toevallig’ het best aangepast zijn aan hun omgeving worden uitgeselecteerd. De diversiteit van levende en uitgestorven organismen is het gevolg van dit model.

evolutie_paard.jpg

Rond evolutie heersen zeer hardnekkige misconcepties, die al dan niet bewust nog verder versterkt worden door verschillende media. Leerlingen hiermee kritisch leren omgaan lijkt ons dan ook evident. Ook al staat evolutie niet expliciet in het leerplan, impliciet is het wel sterk aanwezig. Om alle concepten die aan bod komen binnen  thema’s als “ecosystemen” of “organismen zijn aangepast aan de omgeving” te verklaren, kan je niet zonder evolutie. Gezien het fundamentele karakter van evolutie, zouden we toch durven aanbevelen de opportuniteit te grijpen en dit expliciet naar voor te halen.

Evolutie is een controversieel maatschappelijk thema, hoewel er binnen wetenschap een zeer grote consensus rond heerst. Een goed inzicht in evolutionaire mechanismen is essentieel om de werkelijkheid rondom te kunnen begrijpen, van microniveau (hoe worden bacteriën resistent tegen antibiotica…) tot macroniveau (hoe komt het toch dat organismen zo goed aangepast lijken aan hun omgeving)?

Evolutie_Tree-of-Life