Cellen

515641_8532_Picto_003

Alle levende wezens bestaan uit cellen met een gelijkaardige structuur.

Cellen zijn de bouwstenen van alle levende organismen; alle cellen hebben een gelijkaardige basisstructuur en werking. Door de cellen te bestuderen kan men inzicht krijgen in de werking van alle levende systemen.

De cel vormt de bouwsteen van alle organismen op onze planeet. Een object wordt maar als levend wezen of organisme beschouwd als het bestaat uit minstens één cel. Er bestaan verschillende soorten cellen, zoals bindweefselcellen, spiercellen, kliercellen,… maar allemaal hebben ze eenzelfde basisstructuur. Daarnaast is de organisatiestructuur van cellen in meer complexe gehelen (weefsels, organen en stelsels) een essentieel onderdeel van de studie van organismen.

cells-organisation.jpg

Kennis en inzichten in het functioneren van (groeperingen van) cellen leidt tot belangrijke toepassingen in de geneeskunde vanuit het oogpunt van de gezondheidszorg, maar ook in de tuin- en landbouwsector, bv. bij het bepalen van de optimale omstandigheden voor een zo groot mogelijke opbrengst.