Visie

cropped-kader.jpg

STEM onderwijs zou meer moeten zijn dan eindeloze lijsten feiten in hoofdjes drammen. Hoe zinvol is het om te leren en binnen het halfjaar weer te vergeten?

STEM is geen oplijsting van feiten. Het is een manier van kijken naar en denken over de werkelijkheid. Het gaat over ontwikkelen en testen van ideeën hoe de wereld in elkaar zit.  Goed STEMonderwijs leert rondkijken, observeren, brengt verwondering, moedigt vragen aan en helpt deze verfijnen en aanscherpen. Het gaat over leren het onbekende te omarmen en platgetreden paden te verlaten.

Goed STEMonderwijs stimuleert leerlingen om hun ideeën over de wereld  te uiten en naar voor te brengen, te verfijnen en aan te passen door ze te toetsen aan de werkelijkheid.   Hierbij mogen fouten gemaakt worden. Een fout wordt niet afgestraft, maar is een leermoment. Een STEM vaklokaal is een plaats om te experimenteren, waar ideeën getest en geëvalueerd worden, waar creativiteit en verbeelding gestimuleerd worden. Het gaat over stimuleren van kritisch denken, over leren argumenteren en te onderbouwen met bewijsmateriaal. Over leren analyseren, gefundeerde kritiek kunnen geven en kritiek kunnen aanvaarden.

Goed STEMonderwijs maakt alles zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat. Dit is een lastige evenwichtsoefening die continue verfijning en reflectie vraagt van de leerkracht. De lat mag hoog gelegd worden, om leerlingen uit te dagen en te stimuleren complexe vaardigheden te ontwikkelen en uit te bouwen. Goed STEMonderwijs houdt echter ook rekening met de doelgroep. De vraag waarom leerlingen dit of dat specifiek onderwerp juist moeten kennen of kunnen is dan ook essentieel en vormt de leidraad om de lessen op te bouwen.

Goed STEMonderwijs doorbreekt de grenzen van de traditionele disciplines en leert linken leggen tussen concepten en fenomenen. De echte wereld laat zich niet beperken door grenzen tussen disciplines. Dit laat toe te vertrekken vanuit de ideeën en interesses van de leerlingen en versterkt de relevantie. Door steeds terug te koppelen naar een een aantal kernideeën en gebruik te maken van domein-overschrijdende perspectieven en denk-en werkwijzen ga je fragmentatie en hokjesdenken tegen.

STEM kan niet los gezien van de maatschappij waarin ze bedreven wordt. Wetenschappelijke ideeën beïnvloeden maatschappelijke visies en vice versa. Deze wisselwerking vormt een rode draad doorheen de lessen, geeft inzicht in relevantie van wetenschap en de noodzaak van wetenschappelijke geletterdheid. De koppeling maatschappij-wetenschap laat leerlingen ook kennis maken met diverse rolmodellen, zodat ze inzicht krijgen in wat een carrière in wetenschap kan inhouden, en gemotiveerd kunnen worden om zelf die stap te zetten.

Big Ideas – Great STEM geeft een kader om dit te realiseren. Het kan gebruikt worden als “denkgereedschap” voor de leerkracht om lessen vorm te geven, maar kan ook expliciet bij de leerlingen aangebracht worden. Deze website verduidelijkt dit kader en geeft inspiratie hoe dit in te praktijk toe te passen.

Deze website is ook een platform voor lerarenopleiders wetenschappen vanuit verschillende instituten van de Associatie Universiteit Gent, en bundelt opinies, inspiratie, good practices, … vanuit al die hoeken.

 

logo

_HoGent - Logo 500x500          ARTEV_lo_met_baseline_xsml_RGB            Afbeeldingsresultaat voor logo ugent             Afbeeldingsresultaat voor logo howest nieuw