Grote ideeën – lange weg

We zijn er eindelijk. Deze website is het resultaat van een lange weg, die begonnen is in 2013. In de schoot van wat toen nog het Expertisenetwerk (ENW) AUGent was, zijn we begonnen als een intervisiegroep rond “natuurwetenschappen”. Allemaal waren we ietwat gefrustreerd rond dit vak, dit allegaartje van biologie, chemie en fysica.

Inspiratie kwam uit Noorwegen en Schotland, en een retraite op de grens tussen het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen veranderde frustraties in opportuniteiten. Langzaam maar zeker kristalliseerden ideeën, en een eerste mini-symposium rond “Zuurstof voor Natuurwetenschappen” gaf controverse maar ook aanmoediging.

Projecten werden op gestart, zowel binnen het ENW, als op Hogeschool Gent en Artevelde Hogeschool, om tot een overkoepelende visie te komen hoe je discipline-overschrijdend wetenschapsonderwijs kan opbouwen.

Het resultaat kan je hier terugvinden: Big Ideas – GREAT Science, een kader voor wetenschapsonderwijs. Lees zeker onze visie op wetenschapsonderwijs. Revolutionair? Zeker niet. Innoverend? Dat misschien wel.

De voornaamste inspiratie is gekomen door het “Principles and Big Ideas of Science Education” van Wynne Harlen, en het zeer uitgebreide kader voor STEM-onderwijs van de Next Generation Science Standards. Beide werken zijn de oorspronkelijke bronnen, en verdienen alle credits. Ons voornaamste werk was het vooral het combineren van de twee visies en het vertalen naar de Vlaamse context.

Deze website is meer dan het resultaat van vorig werk. Het is een levend iets waarop mensen die betrokken waren bij dit proces, en anderen die erdoor geïnspireerd zijn, ervaringen zullen delen, opinies de wereld insturen, lesmateriaal delen, en al dan niet grote ideeën zullen verspreiden.

Advertentie